top of page

ONDERSCHEIDINGSTEKENEN 

A001.jpg
A002.jpg

Officieren

ONDERSCHEIDINGSTEKENEN op de borst

vlieger 
vlieger4_edited_edited_edited.png
vlieger2_edited.png
Vlieger
vlieger3.jpg
waarnemer
generale staf bekwaamheid.jpg
generale staf bekwaamheid
intendance bekwaamheid_edited.png
intendance bekwaamheid
nestel1_edited.png
Nestel politietroepen

Onderofficieren en Minderen

ONDERSCHEIDINGSTEKENEN op de linkermouw

bedieningsman mortier 1e klasse

mortier_edited.png

Dit embleem komt voor in Goud, zilver en blauw

 1. Blauwe wol voor korporaals en soldaten bedieningsman mortier eerste klas bij infanterie en cavalerie

 2. Zilverdraad voor onderofficieren bedieningsman mortier eerste klas bij de cavalerie

 3. Gouddraad voor onderofficieren bedieningsman mortier eerste klas bij de infanterie

Seiner

Twee gekruiste vlaggen

Dit embleem komt voor in Goud, zilver en rood

 1. Rode wol voor korporaals en soldaten geoefend (optisch) seiner

 2. Zilverdraad voor onderofficieren geoefend (optisch) seiner bij de cavalerie

 3. Gouddraad voor onderofficieren geoefend (optisch) seiner bij de infanterie

seiner_edited.png
seiner.jpg

Telephonist

Een telemicrophoon

Dit embleem komt voor in Goud, zilver en blauw

 1. Blauwe wol voor korporaals en soldaten telefonisten bij infanterie en cavalerie

 2. Zilverdraad voor onderofficieren telefonist bij de cavalerie

 3. Gouddraad voor onderofficieren telefonist bij de infanterie

telegraphist_edited.png
Korporaal / soldaat
Onderofficier infanerie
seiner_telegraaf_edited.png
Combinatie van seiner en telegraphist

Onderofficier lijnwerker / telefonist

​Dit embleem komt in verschillende varianten voor:

 1. Rood voor Soldaten telegrafisten

 2. Gouddraad voor Onderofficieren telegrafist van de Genie

 3. Lichtgroene wol voor Soldaten lijnwerker

 4. Blauwe wol voor Soldaten telefonist

 5. Zilverdraad voor onderofficieren lijnwerker en telefonist

telegraaf.jpg

Zilverdraad voor onderofficieren lijnwerker en telefonist

Buitengewoon geoefend handgranaatwerper

Een springende granaat met gespeide vlam

 

​Dit embleem komt in verschillende varianten voor:

 1. Blauwe wol voor Soldaten van de cavalerie en infanterie

 2. Rood  uitmonsteringslaken voor Huzaren  (vervallen 1930)

 3. Zilverdraad voor onderofficieren van de cavalerie

 4. Gouddraad voor Onderofficieren van de infanterie

 

 

geoefend%20handgranaat%20werper_blauw_ed
geoefend%20handgranaat%20werper_edited.j
handgranaatwerper_edited.jpg

Geweermaker

Een van gouddraad geborduurde hamer en schroevendraaier voor geweermaker

Het embleem komt ook voor in blauwe wol voor soldaat lichte mitailleurhersteller

gewmak_edited.png

luisteraar

Een dubbel luistertoestel

Dit embleem komt voor in goud en rood

 1. Rode wol voor soldaten luisteraars

 2. Gouddraad voor onderofficieren van de genie

luisteraar_edited.png
Luisteraar_edited.png

verlichter

Een fakkel en vliegwiel

 

Dit embleem komt voor in Goud en rood

 1. Rode wol voor soldaten verlichter

 2. Gouddraad voor onderofficieren van de genie

zoekliocht_edited.png

Booglampzoeklichtbediende

Een fakkel

 

Dit embleem komt voor in Goud en rood

 1. Rode wol voor soldaten verlichter

 2. Gouddraad voor onderofficieren van de genie

In lichtgroen en zilverdraad voor gaszoeklichtbediende

 1. Lichtgroene wol voor soldaten gaszoeklichtbediende

 2. Zilverdraad voor onderofficieren gaszoeklichtbediende van de genie

fakkel_edited.png

Onderofficieren Booglampzoeklichtbediendevan de genie

Scherpschutter lichte mitrailleur

Dit embleem komt voor in Goud , zilver en geel. Het stelt twee gekruiste Hemburg patronen voor.

Dit embleem komt in verschillende varianten voor.

 1. Gele wol of geel uitmonsteringslaken voor Korporaals en Soldaten bij Infanterie en artillerie

 2. Blauw uitmonsteringslaken voor Korporaals en Huzaren

 3. Zilverdraad voor onderofficieren van de cavalerie en Koninklijke Marchaussee

 4. Gouddraad voor onderofficieren der infanterie en artillerie

hemburgpatronen2_edited.jpg
Twee gekruiste Hemburg patronen
lichtemitraillieur_edited.jpg
Gouddraad
lichte mitrailleur_edited.jpg
Geel uitmonsteringslaken

Bedieningsman zware mitrailleur

Scherpschutter lichte mitrailleur 1e klasse

Dit embleem komt voor in Goud , zilver en geel

zwaremitrailleur.jpg
zwaremitrailleur2_edited.jpg
Gouddraad
Gele wol

chauffeur

Een 6 spakig rode autoband

Dit embleem komt alleen voor in rood

chauffeur.jpg

6 jaar dienst

Een gekroonde letter W (Wilhelmina)

Dit embleem komt alleen voor in rood

6%20jaar%20trouwe%20dienst_edited.jpg
Zwarte ondergrond voor op ceremoniëel tenue
6%20jaar%20trouwe%20dienst2_edited.jpg

Zadelmaker

Een geborduurd Gareel

Dit embleem komt  voor in:

 1. rood laken voor zadelamkers van de rijdende artillerie,

 2. halfzilver galon voor zadelmakers van de cavelerie,

 3. halfgoud voor meester-zadelmakers- van de Veld en Rijdende artillerie

zadelmaker_edited_edited.jpg

Kroon van gouddraad

Een geborduurde kroon van gouddraad  met afmetingen van maximaal 36mm hoog en 48 mm breed. De kroon werd gedragen op de linker bovenmouw

Dit embleem werd gedragen door:

- Sergeanten-majoor-sdministrateur

- Cadetten van de Koninklijke Militaire Academie, die de opleiding volgen tot;

     bataljonscommandant

     vervangend bataljonscommandant

     compagniecommandant

     peletonscommandant

     vaandeldrager en tabour-maitre.

kroon_goud_edited_edited.png

Kroon van zilverdraad

Een geborduurde kroon van zilverdraad met afmetingen van maximaal 36mm hoog en 48 mm breed. De kroon werd gedragen op de linker bovenmouw

Dit embleem werd gedragen door:

- Sergeanten-majoor-instructeur , opperwachtmeester-instructeur.

- Cadetten van de Koninklijke Militaire Academie, die de opleiding volgen tot;

     groepscommandant

     reserve vaandeldrager

kroon_zilver_edited_edited.png

Meester op floret, degen, sabel of geweer

Twee geborduurde gekruiste sabels met daarboven een kroon en omgeven met een lauwerkrans. Dit embleem komt voor in goud- en in zilverdraad en met een rode zowel als een blauwe kroon.

meesterOpFloret_edited_edited.png

Emblemen die voor 1940 vervallen waren

Personeel van de Rijkspostduivendienst

Personeel van e Rijkspostduivendienst beneden de rang van tweede luitenant droegen

 

1. Een van witte katoen geborduurde vliegende postduif voor oppassers en verzorgers

2. Een van zilverdraad geborduurde vliegende postduif voor opzichters

3. Een van gouddraad geborduurde vliegende postduif voor hoofdopzichters

 

(Vervallen in 1933)

duif2_edited.png

witte katoen  voor oppassers en verzorgers

duif1_edited.png

zilverdraad voor opzichters

Reserve telegrafist 

Dit embleem komt voor in Goud en rood, en wordt  gedragen boven de bundel bliksemstralen (Vervallen in 1925)

R.jpg

Electricien

Een van goud- en zilverdraad geborduurd zoekicht omgringd door zeven van zilverdraad geborduurrde bliksemstralen voor hulp-electriciens

Een van goud- en zilverdraad geborduurd zoekicht omgringd door zeven van gouddraad geborduurrde bliksemstralen voor electriciens van het Regiment genietroepen

(Vervallen in 1923)

Dutch-Army-before-1940-cloth-Hulp-elektricien-arm-badge-very-rare-1.jpg

hulp-electriciens

bottom of page